PENSIONS: NO A LA RETALLADA DE DRETS

El Govern de l’Estat ha vulnerat les regles del joc proposant endarrerir l’edat de jubilació de forma obligatòria fins als 67 anys i amb possibles enduriments de les condicions per accedir al dret a la pensió, i això és inacceptable.

Cal actuar sobre els ingressos i no sobre les despeses, com vol fer el Govern. El sistema de pensions és un reflex del mercat de treball; per tant, si es crea ocupació de qualitat i es milloren les condicions laborals, s’incrementa el salari mínim interprofessional i es lluita contra el frau, i milloraran i augmentaran les cotitzacions a la Seguretat Social.
El nostre sistema públic de pensions té superàvit: l’any 2009 va ser de 8.000 milions d’euros. Actualment, l’edat de jubilació real mitjana se situa en 63,8 anys i es podria apropar als 65 anys amb mesures de foment de l’endarreriment voluntari de la jubilació i sense cap retallada de drets. A més, la Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo ha reconegut que les cotitzacions a Espanya se situen en la mitjana de la Unió Europea dels 15 i, per tant, cal mantenir-les.
El Govern de l’Estat vol endurir les condicions d’accés a la pensió. El que cal és millorar la protecció que ofereix aquesta pensió reconeixent l’esforç contributiu del treballador o la treballadora, sobretot de qui ha estat expulsat del mercat de treball en els darrers anys de la seva vida laboral i que ara pateix una important retallada de la seva pensió final.
CCOO defensa el dret al manteniment del nostre sistema de pensions i recorda que, tot i estar oberts al diàleg, no admetrem retallades de drets ni del nivell de protecció social. El debat s’ha de centrar a millorar el nivell d’ingressos i no només en la reducció de la despesa.
NO A LA RETALLADA DE DRETS!
MANIFESTACION 23.02.2010
BARCELONA: 18.00 h a la Plaça Urquinaona
NO A LA RETALLADA
DE LA PROTECCIÓ SOCIAL!
NO A L’ENDARRERIMENT
DE L’EDAT DE JUBILACIÓ!

Sección Sindical de CCOO Nissan