Pensions Públiques, vida digna!

Ara Toca:
Apostar pel sistema públic de pensions i derogar la reforma unilateral que el Govern del PP va implantar el 2013 amb l’objectiu d’afeblir el sistema públic de pensions i de reduir les prestacions actuals i futures. Cal actuar sobre els ingressos del sistema en línia amb les propostes del Pacte de Toledo.
Per aconseguir aquests objectius mantindrem les mobilitzacions i vagues necessàries per defensar els drets laborals i els llocs de treball. (Manifest unitari Primer de Maig CCOO – UGT)
Ara toca posar en primer lloc les persones en les polítiques de reconstrucció social i econòmica d’aquest país.
Ara toca protegir la salut i, per això, cal canviar el model de salut imposat amb les retallades.
Ara toca Salaris dignes per tenir Pensions dignes.
Les reformes laboral han devaluat la qualitat del treball i la qualitat de les cotitzacions. Precarietat, discrecionalitat, intermitència i incertesa son les signes d’identitat d’un mercat de treball que precaritza les pensions.
Una vegada iniciada la vacunació, és urgent posar en marxa l’agenda social pendent i compromesa amb els agents socials i amb la ciutadania. És el que toca i és el que exigim.
Ara toca pressionar en els diferents àmbits de negociació per fer valer el món del treball.
Mobilitzant-nos i obrir el debat públic als centres de treball, entitats i a nivell local és l’objectiu. El sistema de pensions és la peça essencial de l’estat del benestar.

Visca el Primer de Maig!
Treball de qualitat, Pensions dignes!
Concentració Via Laietana, 1 (davant de Correos)
Barcelona, 1 de Maig 11,30 h.

Ahora Toca:
Apostar por el sistema público de pensiones y derogar la reforma unilateral que el Gobierno del PP implantó el 2013 con el objetivo de debilitar el sistema público de pensiones y de reducir las prestaciones actuales y futuras. Es necesario actuar sobre los ingresos del sistema en linia con las propuestas del Pacto de Toledo.
Para lograr estos objetivos mantendremos las movilizaciones y huelgas necesarias, para defender los derechos laborales y los puestos de trabajo. (Manifiesto unitario Primero de Mayo CCOO – UGT)
Ahora toca poner en primer lugar las personas en las políticas de reconstrucción social y económica de este país.
Ahora toca proteger la salud y, por esto, es necesario cambiar el modelo de salud impuesto con los recortes.
Ahora toca Salarios dignos para tener Pensiones dignas.
Las reformas laborales han devaluado la calidad del trabajo y la calidad de las cotizaciones. Precariedad, discrecionalidad, intermitencia, e incertidumbre son los signos de identidad de un mercado del trabajo que precariza las pensiones.
Una vez iniciada la vacunación, es urgente poner en marcha la agenda social pendiente y comprometida con los agentes sociales y con la ciudadanía. Es lo que toca y es lo que exigimos. Ahora toca presionar en los diferentes ámbitos de negociación para hacer valer el mundo del trabajo.
Movilizarnos y abrir el debate público en los centros de trabajo, entidades y a nivel local es el objetivo. El sistema de pensiones es la pieza esencial del estado de bienestar.

¡Viva el Primero de Mayo!
¡Trabajo de calidad, Pensiones dignas!
Concentración Via Laietana, 1 (delante de Correos)
Barcelona, 1 de Mayo 11,30 h.