Xerrada-debat Propostes de CCOO al nou Govern progressista 12/03/2020

CANCEL.LAT PER COVID-19

Dijous 12 de març a les 10 h a l’Espai l’Assemblea de CCOO (Via Laietana, 16, soterrani, Barcelona)

Hi intervindran:

  • Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya. Explicació de les alternatives de CCOO per negociar amb el nou Govern.
  • Miguel Ángel Boiza, secretari general de la Secció Sindical de CCOO a Nissan. Informació de la situació de fàbrica.
  • Jonathan Molina, delegat de la Secció Sindical de CCOO a Nissan Seguiment de les prejubilacions: informació de la situació i evolució prevista en el pròxim període.
  • Informació Assemblea sindical oberta de CCOO: 25 objectius per millorar el funcionament de CCOO a proposta dels afiliats i afiliades.

Debat: torn de paraula, preguntes i aportacions de les persones assistents.

Han passat setmanes des de la constitució del nou Govern progressista. Les seves primeres passes, amb decisions favorables per als treballadors i treballadores, obren un nou marc propici per poder negociar la recuperació de les retallades socials efectuades pel Govern del Partit Popular.

CCOO ha aprovat un document per orientar l’activitat reivindicativa que ha de desenvolupar el nostre sindicat en el pròxim període, i la intervenció de Javier Pacheco ens en detallarà el contingut.

Tot seguit, Miguel Ángel Boiza ens informarà de primera mà sobre la situació de fàbrica davant la nova reducció del nombre d’unitats per produir i de la possibilitat d’assignació d’un nou model.

A continuació, Jonathan Molina parlarà de les prejubilacions i del debat sobre el futur de les pensions. Aquest debat fa anys que està present als mitjans de comunicació, impulsat pels bancs i les asseguradores, que en volen aconseguir la privatització. Els treballadors i les treballadores hem d’estar atents davant aquestes maniobres.

Finalment, debatrem sobre “Què demana l’afiliació al seu sindicat?”. CCOO ha obert el debat a totes les persones afiliades i simpatitzants sobre el funcionament i els objectius del sindicat per al pròxim període. S’ha preparat una enquesta i assemblees per elegir els 25 objectius prioritaris, i la nostra opinió és fonamental. Amb tu construïm el futur!

Us hi esperem!

AGRUPACIÓ PENSIONISTES CCOO-NISSAN


CANCELADO POR COVID-19

Jueves, 12 de marzo a las 10 horas, a l’Espai l’Assemblea de CCOO  (Via Laietana, 16, sótano, Barcelona)

Intervendrán:

  • Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Catalunya: Explicación de las alternativas de CCOO para negociar con el nuevo gobierno.
  • Miguel Angel Boiza, secretario general Sección Sindical de CCOO en Nissan: Información situación fabrica.
  • Jonathan Molina, delegado de la Sección Sindical de CCOO en Nissan. Seguimiento prejubilaciones: Información situación y evolución prevista en el próximo periodo.
  • Información “Assemblea sindical oberta de CCOO”: 25 Objetivos para mejorar el funcionamiento de CCOO a propuesta de los afiliados y afiliadas

Debate: turno de palabra, preguntas y aportaciones de las personas asistentes.

Han pasado semanas desde la constitución del nuevo gobierno progresista. Sus primeros pasos, con decisiones favorables a los trabajadores y trabajadores, abren un nuevo marco propicio para poder negociar la recuperación de los recortes sociales realizados por el gobierno del Partido Popular.

CCOO ha aprobado un documento para orientar la actividad reivindicativa a desarrollar por nuestro Sindicato en el próximo periodo, la intervención de Javier Pacheco nos informará con detalle de su contenido.

En segundo lugar, Miguel Angel Boiza nos informará de primera mano sobre la situación de fábrica ante la nueva reducción del número de unidades a producir y la posibilidad de asignación de un nuevo modelo.

A continuación Jonathan Molina hablara de les prejubilaciones y el debate sobre el futuro de las pensiones. Debate que hace años que está presente en los medios de comunicación, impulsado por los Bancos y Aseguradoras que quieren lograr su privatización. Los trabajadores y trabajadoras tenemos que estar vigilantes ante estas maniobras.

Por último debatiremos “Que pide la afiliación a su Sindicato?” CCOO ha abierto el debate a todos las personas afiliadas y simpatizantes sobre el funcionamiento y objetivos del Sindicato para el próximo periodo. Se ha preparado una encuesta y asambleas para elegir los 25 Objetivos prioritarios, nuestra opinión es fundamental. Contigo construimos el futuro

Os esperamos!

AGRUPACIÓN PENSIONISTAS CCOO-NISSAN