VAGA INDEFINIDA – CAIXA RESISTÈNCIA

Company, Companya,

Els Comitès de Nissan davant la situació de baixa producció, funcionant al 30 % de la capacitat, i manca de resposta de la Direcció de Nissan pel pla industrial de futur de les factories a Catalunya i Espanya.

Volent la Direcció sols començar a produir les unitats pick-up per Mercedes que resten per entregar (1 mes de producció), sense posar en producció la resta de líneas i models (tancant la producció fins juliol), han decidit per unanimitat convocar VAGA INDEFINIDA a les factories de Barcelona com única mida de pressió possible per exigir una resposta sense més dilacions.

Per aquest motiu els Comitès de Nissan han obert una CAIXA DE RESISTÈNCIA, obrint un COMPTE per recollir diners pels companys/es afectats. En breu us comunicarem el número de compte, per a tot aquell / a que consideri oportú aportar alguna ajuda.

Nº Compte: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Activem tota la solidaritat possible explicant la situació als nostres cercles socials!

Donem suport econòmic als companys/es en vaga!

Desitjant que estigueu bé tu i la teva família,

Pensionistes CCOO Nissan

#FuturoParaNissanYa

#YoAportoAlaCajaDeResistencia

 

Compañero, Compañera,

Los Comités de Nissan ante la situación de baja producción, funcionado al 30 % de la capacidad, y la falta de respuesta de la Dirección de Nissan para el plan industrial de futuro de las factorías de Catalunya y España.

Queriendo la Dirección empezar solo a producir las unidades pick-up para Mercedes que faltan para entregar (1 mes de producción), sin poner en producción el resto de líneas y modelos (cerrando la producción hasta Julio), han decidido por unanimidad convocar HUELGA INDEFINIDA en las factorías de Barcelona como única medida de presión posible para exigir una respuesta sin más dilaciones.

Por este motivo los Comités de Nissan han abierto una CAJA DE RESISTENCIA, abriendo una Cuenta para recoger dinero para los compañeros/as afectados. En breve os comunicaremos el número de cuenta, para todo aquel/ella que estime oportuno aportar alguna ayuda.

Nº Cuenta:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

¡Activemos toda la solidaridad posible explicando la situación en nuestros círculos sociales!

¡Demos soporte económico a los compañeros/as en huelga!

Deseando que estéis bien tú y tu familia,

Pensionistas CCOO Nissan