Oportunitats i dificultats del moment actual

En el moment de redactar aquest escrit continuen sense resoldre’s diversos interrogants polítics, que, per la gran importància que tenen, marcaran decisivament tot el que passarà durant els propers mesos.

La constitució d’un govern progressista a Espanya. La convocatòria d’eleccions a Catalunya en pocs mesos per sortir del desgovern actual. L’aprovació dels pressupostos de l’Estat i de Catalunya per revertir les retallades socials (sanitat, educació i dependència, entre d’altres). La derogació de la reforma laboral, amb el flagell de la precarietat, la derogació de la reforma de les pensions o el manteniment de les greus conseqüències de les lleis aprovades pel Partit Popular.

Segons com es resolguin aquests interrogants, entrarem en un cicle positiu per a la gent treballadora o en un temps de més incerteses i dificultats.

CCOO conjuntament amb la UGT ens hem pronunciat fermament en l’exigència de formar un govern progressista. No pot continuar durant més temps la situació de provisionalitat del Govern actual, amb els greus problemes que estan pendents de resolució. El nostre secretari general confederal, Unai Sordo, s’ha pronunciat reiteradament en el sentit de superar la mirada partidista, i de fer-ho a curt termini, en benefici de la majoria de la població.

A Catalunya, el desgovern que patim a la Generalitat ha portat al fet que el nostre secretari general i company nostre de Nissan, Javier Pacheco, demani, en una conferència al Fòrum Europa el passat 20 de novembre, la convocatòria immediata d’eleccions a la Generalitat com a únic camí per desbloquejar la situació i obrir un marc de negociació.

Sigui quin sigui el resultat de les converses per formar el Govern progressista, els treballadors i treballadores haurem de mobilitzar-nos per aconseguir que avancin les iniciatives parlamentàries i de govern per revertir les retallades laborals i socials. Forces econòmiques molt poderoses s’oposaran al fet que es prenguin aquestes decisions i, per tant, només seran possibles si la nostra voluntat i pressió mobilitzadores són més altes. Les dificultats seran moltes, però amb la perseverança en les nostres reivindicacions ho aconseguirem.

Acte de prejubilats a Nissan el 30 d’octubre

Parlant de coses més directament relacionades amb l’Agrupació de Pensionistes de Nissan, volem informar que el passat 30 d’octubre es va fer un acte informatiu per als companys i companyes que s’han prejubilat en els últims mesos (més de cent en total). En aquesta sessió es va debatre sobre totes les qüestions relacionades amb la nova situació de prejubilació i es van presentar els companys i companyes que són el contacte per a les consultes que puguin sorgir.

Acte “Mobilitza’t pels drets socials”

Així mateix, el passat 27 de març vam organitzar una xerrada per debatre la situació del sistema públic de pensions i d’altres drets socials. Hi van intervenir Joan Coscubiela i Michela Albarello.

En la línia de continuar les activitats sobre aquesta qüestió, per al proper març del 2020 volem tornar a realitzar un acte sobre les pensions, en el qual tenim prevista la intervenció de Carlos Bravo, secretari confederal de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO. Informarem amb antelació de la data exacta de l’acte un cop la tinguem confirmada.

La mobilització en defensa dels drets socials ha de ser una prioritat permanent de tots.

Contacte amb l’Agrupació de Pensionistes de Nissan

Per fer consultes o parlar d’altres temes, l’adreça electrònica de l’Agrupació de Pensionistes de Nissan és [email protected]. També podeu passar pel local de CCOO a Via Laietana, 16, de Barcelona, ​​els dimarts i els dijous (cal contactar prèviament al telèfon 93 481 27 96 i demanar pels companys Miguel Ojea i José María Godino, que seran els que us atendran).

Finalment, i no menys important en aquestes dates, volem desitjar-vos:

BONES FESTES I BON ANY 2019

 

Oportunidades y dificultades del momento actual

En el momento de redactar este escrito continúan sin resolverse diversos interrogantes políticos, que por la gran importancia que tienen, su resolución marcará decisivamente los próximos meses.

La constitución de un gobierno progresista en España. La convocatoria de elecciones en Catalunya en pocos meses para salir del desgobierno actual. La aprobación de los presupuestos del Estado y de Catalunya, revertiendo los recortes sociales (sanidad, educación y dependencia entre otros). La derogación de la reforma laboral, con la lacra de la precariedad, la derogación de la reforma de las pensiones o el mantenimiento de las graves consecuencias de las leyes aprobadas por el Partido Popular.

Según el signo como se resuelvan estos interrogantes, entraremos en un ciclo positivo para la gente trabajadora o en un tiempo de más incerteza y dificultades.

CCOO conjuntamente con UGT nos hemos pronunciado firmemente en la exigencia de formar un gobierno progresista. No puede continuar más tiempo la situación de provisionalidad del gobierno actual con los graves problemas que están pendientes de resolución. Nuestro secretario general confederal Unai Sordo se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de superar la mirada partidista y a corto plazo en beneficio de la mayoría de la población.

En Catalunya el desgobierno que sufrimos en la Generalitat ha llevado a que nuestro secretario general y compañero nuestro de Nissan, Javier Pacheco, pida en una conferencia en el Fórum Europa el pasado 20 de Noviembre la convocatoria inmediata de elecciones a la Generalitat como único camino para desbloquear la situación y abrir un marco de negociación.

Sea cual sea el resultado de las conversaciones para formar el gobierno progresista, los trabajadores y trabajadoras tendremos que movilizarnos para lograr que avancen las iniciativas parlamentarias y del gobierno para revertir los recortes laborales y sociales. Fuerzas económicas muy poderosas se opondrán a que se tomen estas decisiones, por tanto solo serán posibles si nuestra voluntad y presión movilizadora es más alta. Las dificultades serán muchas pero con la perseverancia en nuestras reivindicaciones lo lograremos.

Acto Prejubilados Nissan 30 de Octubre

Hablando de cosas más directamente relacionadas con la Agrupación de Pensionistas de Nissan, informar que el pasado 30 de Octubre se hizo un Acto informativo para los compañeros y compañeras que se han prejubilado en los últimos meses, más de 100 en total, donde se debatió de todas las cuestiones relacionadas con la nueva situación de prejubilación y se presentó a los compañeros y compañeras que son el contacto para las consultas que puedan surgir.

Acto “Movilízate por los Derechos Sociales”

Asimismo, el pasado 27 de Marzo de este año organizamos una charla para debatir la situación del sistema público de pensiones y otros derechos sociales. Contamos con las intervenciones de Joan Coscubiela y Michela Albarello.

En la línea de continuar las actividades sobre el tema, para el próximo Marzo de 2020 tenemos previsto volver a realizar un acto sobre las pensiones, en el que tenemos previsto la intervención de Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Informaremos con antelación de la fecha exacta una vez confirmada.

La movilización en defensa de los Derechos Sociales ha de ser una prioridad permanente de todos.

Contactar con la Agrupación de Pensionistas Nissan

Para consultas u otros temas el contacto de correo-e de la Agrupación de Pensionistas de Nissan es [email protected], o si pasáis por el local de CCOO en Vía Laietana, 16 de Barcelona, los martes y los jueves (contactar previamente por al teléfono 934812796 con los compañeros Miguel Ojea y José María Godino para poderos atender).

Por último y no menos importante en estas fechas desearos,

BUENAS FIESTAS Y BUEN AÑO 2019