Any 2021, voluntat d’anar endavant

Enfilem el final de l’any 2020, un any que ens ha marcat a tothom. Les conseqüències del virus Covid.-19 en l’àmbit social i econòmic duraran anys. De la nostra voluntat per fer front als conflictes que patim, nous o ja presents, dependrà que es resolguin en favor de la majoria de la població.

La qüestió en discussió que en aquestes setmanes més pot repercutir en el nostre col·lectiu és la negociació de les Pensions. El Congrés de diputats ha aprovat l’Acord de la Comissió del Pacte de Toledo amb un conjunt de recomanacions sobre les pensions, a desenvolupar pel Govern.

L’aplicació legislativa de l’Acord per part del Govern serà negociada a la Taula de Diàleg Social entre el Govern, sindicats i patronal. Dels resultats de la mateixa dependrà com es resolguin els problemes provocats per la reforma del govern del PP i assegurar un futur sense retallades pels nous i noves jubilades. Les reunions ja s’han iniciat, pel mes de gener està prevista una nova trobada.

Per informar directament dels continguts de l’Acord del Pacte de Toledo, les propostes que CCOO està defensant a la Taula de Diàleg Social i en quin punt es troba la negociació s’ha previst fer una Assemblea virtual el mes de Gener. Uns dies abans enviarem la convocatòria detallada i l’enllaç per poder connectar.

En el debat posterior, via whatsapp, es podrà participar amb aportacions i preguntes.

Tanquem l’any amb la convicció de continuar enfortint les nostres propostes com a Sindicat i amb el desig que aviat ens puguem retrobar.

Companyes i companys, salut i

Bones festes i Bon Any 2021!

Agrupacions Pensionistes CCOO Industria, 21 desembre 2020

 

“Año 2021, voluntad de avanzar”


Finalizamos el año 2020, un año que nos ha marcado a todos y todas. Las consecuencias del virus Covid-19 en el ámbito social y económico duraran años. De nuestra voluntad para hacer frente a los conflictos que padecemos, nuevos o ya presentes, dependerá que se resuelvan en favor de la mayoría de la población.


La cuestión en discusión que estas semanas más puede repercutir en nuestro colectivo es la negociación de las Pensiones. El Congreso de los diputados ha aprobado el Acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo con un conjunto de recomendaciones sobre las pensiones, a desarrollar por el Gobierno.

La aplicación legislativa del Acuerdo por parte del Gobierno será negociada en la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno, sindicatos y patronal. Del resultado de la misma dependerá como se resuelvan los problemas provocados por la reforma del Gobierno del PP y asegurar un futuro sin recortes para los nuevos y nuevas jubiladas. Las reuniones ya se han iniciado, para el mes de Enero está previsto un nuevo encuentro.

Para informar directamente de los contenidos del Acuerdo del Pacto de Toledo, las propuestas que CCOO está defendiendo en la Mesa de Diálogo Social y en qué punto se encuentra la negociación se ha previsto hacer una Asamblea virtual el mes de Enero. Unos días antes enviaremos la convocatoria detallada y el enlace para poder conectar.

En el debate posterior, vía whatsapp, se podrá participar con aportaciones y preguntas.

Cerramos el año con la convicción de continuar fortaleciendo nuestras propuestas como Sindicato y con el deseo que pronto nos podamos reencontrar.

Compañeras y compañeros, salud y


¡Buenas fiestas y Buen Año 2021!

Agrupaciones Pensionistas CCOO Industria, 21 diciembre 2020