MOBILITZA’T PELS DRETS SOCIALS!

PEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS!

Des de fa anys, els treballadors i treballadores patim una ofensiva dels poders financers internacionals i la dreta neoliberal per retallar-nos els drets socials.

Al nostre país i a Europa, en general, aquest fet s’ha traduït en unes condicions de precarietat en tots els drets i serveis socials: pensions, sanitat, dependència, temporalitat laboral, habitatge…

Amb l’objectiu de recuperar aquests drets, us convoquem:

el dimecres 27 de març a les 9.30 h

a la sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona)

Intervindran:

-Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes de CCOO de Catalunya: “Observatori social: una radiografia del retrocés en drets socials”.

-Michela Albarello, secretària d’Internacional de CCOO de Catalunya: “Drets socials a Europa: reivindicacions i mobilitzacions convocades per la CES (Confederació Europea de Sindicats)”.

-Joan Coscubiela, director de la Escuela del Trabajo de CCOO: “Seguretat Social, diagnosi i futur”.

Moderador: Raúl López, responsable d’Afiliació-Pensionistes de CCOO d’Indústria.

Torn de preguntes.

Clausura: Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya: “Alternatives de CCOO en defensa dels drets socials”.

En ocasió de les eleccions d’abril i maig és necessari mobilitzar-se per aconseguir una majoria de progrés a Espanya i un nou contracte social en l’àmbit de la Unió Europea que garanteixi un estat del benestar més fort i amb millors prestacions socials i serveis públics.

AGRUPACIO PENSIONISTES CCOO-NISSAN

 

¡MOVILÍZATE POR LOS DERECHOS SOCIALES!

¡POR EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES!

Desde hace años, los trabajadores y trabajadoras sufrimos una ofensiva de los poderes financieros internacionales y la derecha neoliberal para recortarnos los derechos sociales.

En nuestro país y en Europa, en general, este hecho se ha traducido en unas  condiciones de precariedad en todos los derechos y servicios sociales: pensiones, sanidad, dependencia, temporalidad laboral, vivienda…

Con el objetivo de recuperar estos derechos, os convocamos:

Miércoles 27 de marzo a las 9.30 h

en la sala de actos de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona)

Intervendrán:

-Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes de CCOO de Catalunya: “Observatorio social: una radiografía del retroceso en derechos sociales”.

-Michela Albarello, secretària d’Internacional de CCOO de Catalunya: “Derechos sociales en Europa: reivindicaciones y movilizaciones convocadas por la CES (Confederación Europea de Sindicatos)”.

-Joan Coscubiela, director de la Escuela del Trabajo de CCOO: “Seguridad Social, diagnosis y futuro”.

Moderador: Raúl López, responsable d’Afiliació-Pensionistes de CCOO d’Indústria.

Turno de preguntas.

Clausura: Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya: “Alternativas de CCOO en defensa de los derechos sociales”.

Con ocasión de las elecciones de abril y mayo es necesario movilizarse para conseguir una mayoría de progreso en España y un nuevo contrato social en el ámbito de la Unión Europea que garantice un estado del bienestar más fuerte y con mejores prestaciones sociales y servicios públicos.

AGRUPACIÓN PENSIONISTAS CCOO-NISSAN